top of page

הצהרת נגישות

זוהי הצהרת נגישות ממרפאת כירופרקטיקה בכיוון הגב

מצב התאמה

.לנו חשוב שכל אחד ואחת בקהילה יוכל\ה להבין ולגלוש באתר שלנו בקלות כרצונו\ה

   .מגדירות דרישות למעצבים ומפתחים לשיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלות WCAG הנחיות הנגישות לתוכן אינטרנט

  WCAG 2.1 AAהאתר בכיוון הגב תואם באופן מלא לרמה .A, AA, AAA הוא מגדיר שלוש רמות

 .פירושו שהתוכן תואם באופן מלא את תקן הנגישות ללא חריגים

משוב

 

נשמח לקבל את המשוב שלך על הנגישות באתר "בכיוון הגב". אנא הודע לנו אם אתה נתקל בבעיית נגישות באתר

טלפון: ד''ר ארז עצמון 0546505064

 

azmonerez@yahoo.com  :אימייל

 

כתובת לביקור: שמואל הנציב 13, נתניה

 

.אנו נשתדל לענות לפנייתך בתוך שני ימי עסקים

 

הצהרה זו נוצרה ב 19 לדצמבר 2023

 

bottom of page